Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau este insitutie publica de cultura, cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Buzau, avand ca obiective principale conservarea si promovarea culturii traditionale in contextul dezvoltarii culturii nationale.

Scopul si obiectul de activitate:

 • Cercetarea stadiului actual al traditiilor si al creatiei populare specifice fiecarei zone etnofolclorice a judetului;
 • Protejarea si tezaurizarea valorilor reprezentative ale creatiei populare contemorane, constituind banca de date de valori;
 • Coordonarea metodologica a activitatii asezamintelor culturale de nivel judetean, respectiv camine culturale, case de cultura, universitati populare;
 • Elaborarea unor programe de valori a traditiilor locale si stimularea activitatii in toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
 • Initierea unor proiecte de sprijinire si afirmare a creatorilor si performerilor traditiei si creatiei populare autentice, pentru protectia acestora impotriva denaturarii si falsificatorilor;
 • Elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanenta;
 • Conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, precum si ale patrimoniului cultural national si universal;
 • Pastrarea si cultivarea specificului zonal;
 • Stimularea creativitatii si talentului;
 • Revitalizarea si promovarea meseriilor si indeletnicirilor traditionale si sustinerea celor care le practica (mesteri populari, mici meseriasi, etc.);
 • Cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste si toate genurile - muzica, coregragie, teatru, etc.;
 • Desfasurarea unor programe adecvate intereselor si preocuparilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificand si obiceiurile traditionale din comunitatea respectiva;
 • Antrenarea cetatenilor in activitatea de cunoastere, ocrotire si intretinere atat a mediului natural, cat si a mediului cultural traditional;
 • Dezvoltarea schimburilor culturale in plan judetean national si international;

Atributii principale:

 • Coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic, in plan judetean, activitatea asezamintelor culturale;
 • Sprijina activitatea asezamintelor culturale in domeniul formarii formatorilor si al perfectionarii personalului de specialitate;
 • Editeaza si difuzeaza publicatii in domeniul educatiei permanente pentru reteaua judeteana si din strainatate;
 • Realizeaza programe de educatie permanenta in parteneriat cu instiutiile de specialitate din tara si din strainatate;
 • Initiaza si sprijna proiecte si programe de promoare a obiceiurilor si traditiilor populare;
 • Efectueaza studii si cercetari privind obiceiurile, traditiile populare si mestesugurile traditionale;
 • Initiaza si aplica programe pentru conservarea si protejarea obiceiurilor, traditiilor populare si mestesugurilor traditionale;
 • Asigura asistenta de specialitate si organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul incadrat in asezamintele culturale care functioneaza la nivel local, cu avizul Directiei Judetele pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National.

Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si pentru realizarea activiatii specifice, Centrul colaboreaza cu institutiile de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu alte persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interes de grup (etnice, politice, religioase s.a.)

Harta online a Judetului Buzau