Picture1

    Tezaure Umane Vii din judetul Buzau

 

       Adela Petre f1              Amelia Papazissu s2              Micu Mircea 0        

     Tezaur Uman Viu este un titlul onorific acordat de Ministerul Culturii și o inițiativă UNESCO, pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

     Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial.

     Programul funcționează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii prinvind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009.

Picture1

Cercetare facebook png