Taxe an scolar 2023-2024 site2 

Nota:

Beneficiază de cursuri gratuite cât și de gratuitate la plata taxei de eliberare diplomă (în primul an după absolvire), elevii cu potențial artistic deosebit proveniți din familii cu situații deosebite (venituri/membru de familie sub nivelul salariului minim pe economie), copiii și tinerii din sistemul de protecție socială sau cu handicap, copiii angajaților Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.

Scutirile se pot acorda pe baza documentelor doveditoare și cu respectarea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat.

Beneficiază de reducere la plata taxei de școlarizare conform tabelului:

-        elevii care sunt înscriși la mai multe discipline;

-        elevii care provin din aceeași familie.

Plata taxelor de școlarizare se poate face astfel:

• la casieria instituției după următorul program: luni - joi 10:00 – 14:00, vineri 10:00 – 12:00.

În ultima zi lucrătoare din luna nu se fac încasări;

• în contul RO98TREZ16621G330500XXXX deschis la Trezoreria Buzău, prin transfer bancar astfel:

     Beneficiar: Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

     C.I.F.: 31508573

     Explicații/detalii plată: Nume și prenume elev, Nume profesor, An de studiu

     Exemplu: Radulescu Marius, Panait, 2

 

Taxe stabilite conform Hotararii Consiliului Judetean Buzau nr. 282/15.12.2022