* Informații de interes public

conform art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

* Regulamentul de organizare si functionare (R.O.F.)

* Regulament de ordine interioara

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

* Organigrama;

* Transparența veniturilor salariale (Statul de functii + situatie venituri salariale);

* Atributiile departamentelor;

* Programul de functionare;

* Programul de audiente.

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

* Numele şi prenumele persoanelor din conducere:

** Director OANCEA ION COSMA

** Director Adjunct CIOBANU ADRIAN

* Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

* Coordonatele de contact.

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

* Sursele financiare;

* Buget 2024;

* Bilant contabil 31.03.2024;

    f) programele şi strategiile proprii;

* Planul de activitati pe anul 2019;

* Planul de activitati pe anul 2020;

* Planul de activitati pe anul 2021;

* Planul de activitati pe anul 2022;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

* Lista documentelor de interes public.

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

** CERERE TIP PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC (ANEXA 1)

 

*** Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Centrul Județean de Cultură si Artă Buzău

 

*** Raport de evaluare a implementării legii nr 544 din 2001 in anul 2021

                                                                                                                                                                                         .

Harta online a Judetului Buzau