Anunt achzitie prin procedura simplificata de servicii hoteliere pentru Festivalul International de Folclor "Plaiurile Mioritei" Buzau.

* Procedura simplificată se realizează online prin intermediul SEAP – număr anunț SCN1110571/11.07.2021

** Anunt de participare

** Caiet de sarcini

** Declaratie evitare conflict de interese art 59-60

** Formular neîncadrare art. 164

** Formular neincadrare art. 165 și art. 167

** Formular - declarație activitate pe ultimii 3 ani

** Formular de ofertă

** Draft contract - servicii hoteliere

** Scrisoare de înaintare

Harta online a Judetului Buzau