ANSAMBLUL FOLCLORIC "PLAIURILE MIORIŢEI"

cel mai important grup artistic, păstrător al tradiţiilor judeţului Buzău

 

               Buzăul, străvechi leagăn de civilizaţie, cultură şi tradiţie strămoşească, situat la răscrucea drumurilor de la nord şi sud de Carpaţi se distinge în ansamblul folclorului românesc prin vigoarea, autenticitatea şi originalitatea remarcabilă a creaţiei populare.

Aici se păstrează şi se valorifică tradiţii de o frumuseţe inegalabilă, veritabile comori ale spiritualităţii neamului românesc.

În atmosfera prilejuită de serbările folclorice tradiţionale, organizate anual pe perioada anotimpului estival în locuri pitoreşti, în care tradiţia se îmbină fericit cu frumuseţea peisajului, spectacolele prezentate de ansamblul folcloric “Plaiurile Mioriţei” al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău sunt aşteptate cu deosebit interes de miile de spectatori participanţi.

Prin programele sale valoroase şi diversificate, ansamblul folcloric “Plaiurile Mioriţei” contribuie la valorificarea bogatului potenţial etnofolcloric al zonei Buzăului cât şi la protejarea valorilor tradiţiei împotriva factorilor poluanţi, tot mai agresivi în ultimul timp constituindu-se ca un etalon pentru celelalte formaţii artistice din acest punct de vedere.

Înfiinţat în anul 1968 este unul dintre cele mai cunoscute şi importante grupuri artistice din judeţul Buzău, al cărui scop fundamental este de a păstra şi a pune în circulaţie valorile folclorului tradiţional investite cu valenţele contemporane ale spiritualităţii noastre.

De-a lungul anilor, ansamblul a participat la numeroase manifestări artistice, realizând spectacole pline de autenticitate şi de o remarcabilă valoare artistică, ce au reunit aprecierea unanimă a publicului, presei şi specialiştilor genului.

De asemenea, ansamblul a întrunit aprecieri deosebite şi cu ocazia participării la concursuri şi festivaluri internaţionale, unde a fost răsplătit cu numeroase şi importante diplome, trofee şi premii.

Ansamblul Plaiurile Mioriţei are un repertoriu bogat şi variat, oferind publicului nu numai producţii muzical-coregrafice din zona Buzăului ci şi din alte zone etnofolclorice reprezentative ale ţării: Oltenia, Ardeal, Moldova, Oaş, Argeş, Teleorman, etc.

Conducerea ansamblului şi membrii acestuia – instrumentişti, dansatori, solişti vocali – se preocupă permanent de îmbogăţirea propriului repertoriu şi de perfecţionarea tehnicilor interpretative.

Cei 45 de membri ai ansamblului – 16 de dansatori, 7 instrumentişti şi 22 solişti vocali – sunt colaboratori permanenţi şi au o experienţă artistică îndelungată.

Ca recunoaştere a valorii ansamblului, acesta a participat la numeroase filmări, fiind invitat în cadrul unor emisiuni de folclor şi tradiţii ale Televiziunii Române şi alte televiziuni.

Prin întreaga sa activitate ansamblul folcloric “Plaiurile Mioriţei” contribuie la păstrarea şi transmiterea mai departe a acestui tezaur al culturii noastre care este folclorul, tradiţia, creaţia populară.