* Informatii de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 Conform ART. 5 - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

* Regulamentul de organizare si functionare (R.O.F.)

* Regulament de ordine interioara

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

* Organigrama;

* Statul de functii + situatie venituri salariale;

* Atributiile departamentelor;

* Programul de functionare;

* Programul de audiente.

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

* Numele şi prenumele persoanelor din conducere:

** Director OANCEA ION COSMA

** Director Adjunct CIOBANU ADRIAN

* Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

* Coordonatele de contact.

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

* Sursele financiare;

* Buget 2014, Buget 2015, Buget 2016, Buget 2017, Buget 2018; Buget 2019; Buget 2020; Buget 2021;

* Bilant contabil 2016, Bilant contabil 2017; Bilant contabil 2018; Bilant contabil 2019; Bilant contabil 2020;

    f) programele şi strategiile proprii;

* Planul de activitati pe anul 2014;

* Planul de activitati pe anul 2015;

* Planul de activitati pe anul 2016;

* Planul de activitati pe anul 2017;

* Planul de activitati pe anul 2018;

* Planul de activitati pe anul 2019;

* Planul de activitati pe anul 2020;

    g) lista cuprinzând documentele de interes public;

* Lista documentelor de interes public.

    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

** CERERE TIP PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC (ANEXA 1)

 

 

 

                                                                                                                                                                                         .

Harta online a Judetului Buzau